Vadlīnija: Mūsu Kunga Jēzus Kristu krusts ir mūsu glābšana, dzīve un augšāmcelšanās un caur kuru mēs esam pestīti un atbrīvoti.

Ievads: Šodien mēs svinam Svētā krusta paaugstināšanas svētkus, kurus kristieši atzīmē jau no pirmajiem gadsimtiem, atceroties pirmā kristīgā imperatora Konstantīna māti Helēnu, kura Jeruzalemē atrada krustu, pie kura tika pienaglots un mira mūsu Pestītājs un kuru viņa kopā ar visu tautu svinīgi pagodināja.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas ir mūsu patvērums, apžēlojies par mums.
Kristu, kas atpestīji cilvēkus, apžēlojies par mums.
Kungs, kas esi dzīvības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (4 Moz 21, 4b-9)

Ir apbrīnojami, cik skaidri un labi Dievs mūs pazīst. Tādas zināšanu skaidrības par sevi nav nevienam cilvēkam. Un Kungs, protams, izmanto Savas zināšanas, lai palīdzētu mums atrast ceļu pie Viņa un ieraudzīt Viņa gaismu.

Psalms 78 (77)

II lasījums (Flp 2, 6-11)

Pirmajā lasījumā Pāvils runā par vislielāko brīnumu – Dievs, Radītājs, kļuva par cilvēku. Viņš, Kungs, ne tikai nodzīvoja kā parasts cilvēks, bet arī pieņēma nāvi – apkaunošu. Bet visspēcīgais Dievs pieņēma šo smago nāvi, jo grēks ir ļoti smags un šausmīgs, ka atpestīšana ir iespējama ar tik dārgo cenu. It īpaši tāpēc Viņš piekrita uz tik šausmīgām sāpēm un apkaunojumu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 3, 13-17)

Šajā fragmentā Jēzus runa ar Nikodēmu. Un stāsta par savu uzdevumu šajā pasaulē. Ka Viņš neatnāca sodīt pasauli, bet lai caur Viņu tiktu pestīta un glābta pasaule.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, ļauj man sajust Tavas žēlsirdības mēru! Un dāvā žēlastību man to pārdzīvot! Neskaties uz maniem grēkiem, nepiemin kļūdas, piedod man, Kungs! Ļauj man pieņemt Tavas mīlestības mēru – virzīties pie mīlestības, kas nemeklē sev labumu, kas visam tic, uz visu cer un visu pārdzīvo. Kungs, godinu Tevi, jo Tu esi pats Mīlestība, kas nekad nebeidzas. Pat tad, kad pravietojumi beigsies... Kungs, ieliec mani savā mīlestībā! Māci man pieņemt to un atbildēt viņai – mīlestība uz mīlestību.

Mises noslēgums un vadlīnija

Ņem savu krustu! Strādā Dieva un cilvēku labā!