2013. gada 22. septembris - Parastā liturģiskā laika 25. svētdiena, Psaltērija XXV nedēļa

Vadlīnija: Viņš paceļ no pīšļiem un paaugstina nabaga nelaimīgo no dzīves dubļiem, lai nosēdinātu viņu blakus dižciltīgajiem, viņa tautas dižciltīgajiem. (Ps 113, 7-8)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina īstenot mūžīgo Dieva mīlestību un sasniegt Debesu Valstību, ka arī lūgties par tautas vadītājiem un priekšniekiem.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu laime, apžēlojies par mums.
Kristu, dzīves paraugs, apžēlojies par mums.
Kungs, mūsu cerība, apžēlojies par mums.

I lasījums (Am 8, 4-7)

„Un būs tā diena, saka Kungs...” Tā diena, Kunga diena – tā ir diena, kad Dievs iejaucas mūsu dzīvē. Visi mēs, kad saskaramies ar ļaunumu, netaisnību, vienmēr žēlojamies, kāpēc Dievs neiejaucas, nedara, lai visiem būtu labi. Bet Dievam nav divu standartu attiecībās ar cilvēkiem, un ja Viņš sāks „izskaidroties” ar tiem, kas dzīvo bez Viņa, tad tas skars mūs! Bet vienalga ir cerība: Dievs dāvā slāpes pēc Viņa vārda, un pravietis Āmoss apliecina, ka meklējot Dievu, vienmēr būsim dzīvi.

Psalms 113 (112)

II lasījums (1 Tim 2, 1-8)

Katru dienu lasot ziņas, mēs saprotam, cik ir svarīga lūgšana par citiem, par kuru raksta apustulis Pāvels. It īpaši – par „vadošiem”, par tiem, kas pieņem lēmumus, kas skar tautas liteni, un varbūt visu cilvēci. No viņiem atkarīgs, vai mēs pavadīsim zemes dzīvi „klusu un bezrūpīgu visā dievbijībā un šķīstībā”. Un nevajag domāt, ka labas gribas politikus nav un nevar būt. Evaņģēlijas fragmentā arī tiek runāts par tādu „vadītāju”, kas mīl tautu, kuru Pats Jēzus liek par piemēru citiem. Ir arī citi piemēri pasaules vēsturē – svētie karaļi, cari, kņazji, prinči... No neseniem piemēriem – beļģu karalis Boduēns...

Lasījums no Jēzu Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (Lk 16, 1-13)

Šajā fragmentā tiek runāts, ka visu ko mēs saņemam, nav mūsu. Mūsu mērķis ir mūžīgas Dieva mīlestības īstenošana, tas ir, kalpošana viens otram. Ja mēs pareizi izmantojam (vadoties ar mīlestību) svešo bagātību, tad tā vietā saņemsim savu bagātību – tie augļi, kas izaug no tādām attiecībām – eksistēšana mīlestībā un Dieva gaismā.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Es vēlos, lai mana dvēsele pieder Tev, mans Dievs! Es vēlos, lai katrs vārds, ko es izteicu, būtu par Tavas Slavas dziesmu! Es vēlos, lai katra doma tiktu vērsta Tev, mans Prieks! Es vēlos, lai mans prats strādātu tikai, lai pazītu Tevi, mana Laime! Es vēlos, lai man ir tikai vienas vēlēšanas – izdabāt Tev! Es vēlos, lai mana griba neeksistētu, jo Tava griba man ir Likums! Es vēlos, lai manī būtu visaptverošās mīlestības jūtas pret Tevi un Tavām radībām! Es vēlos, lai mans gars savienotos ar Tavu Svēto Garu un izšķīstu Tevī!

Mises noslēgums un vadlīnija

Lūdzaties par mūsu tautas vadītājiem, lai Svētais Gars viņus apgaismo un vadītu pa pareizo ceļu, lai tie pieņemtu pareizus un tikumiskus likumus!