2014. gada 26.janvāris - Parastā liturģiskā laika 3.svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Kungs ir mana gaisma un mans glābējs, no kā man bīties? (Ps 27, 1)

Ievads: Mises laikā esam aicināti pārdomāt, cik lielā mērā mēs varam saukties par Kristus lieciniekiem.

Vadlīnija: Un lūk, virs Viņa atvērās debesis (Mt. 3, 16)

Ievads: Šodien mēs esam aicināti īpaši pārdomāt Jēzus un arī mūsu Kristības – kāda loma un spēks ir Kristībām mūsu dzīvē.

Vadlīnija: Tu būsi Viņa liecinieks. (Apd 22, 15)

Ievads: Šīsdienas Mises laikā pārdomāsim atgriešanās un liecināšanas nozīmi mūsu dzīvēs.

Vadlīnija: Kur ir jaundzimušais Karalis? (Mt 2,2)

Ievads: Šīsdienas sv. Misē pārdomāsim Jēzus atnākšanu šajā pasaulē un dažādu cilvēku attieksmi pret šo notikumu.

2014. gada 19. janvāris - Parastā liturģiskā laika 2.svētdiena, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Mans Dievs kļuva mans stiprums. (Is 49, 5)

Ievads: Šodien mēs esam aicināti bieži un cienīgi piedalīties Mises Upurī un katru dienu pildīt Dievu gribu.

Vadlīnija: Lai Kungs pievērš tev savu vaigu un lai dāvā tev mieru! (Sk. 6, 26)

Ievads: Šīsdienas Sv. Mises liturģija aicina pārdomāt Dieva klātesamību pasaulē, kas izpaužas arī caur svētību izteikšanu.