Parastā liturģiskā laika 7.svētdiena, Psaltērija VII nedēļa

Vadlīnija: Es paļaujos uz Kunga žēlsirdību un pateicos par Viņa palīdzību.

Ievads: Šīs dienas liturģija mūs aicina paļauties uz Kungu, Viņa žēlsirdību un vienmēr izpildīt, kas Dievam patīkams gan vārdos, gan darbos.

Parastā liturģiskā laika 5.svētdiena, Psaltērija V nedēļa

Vadlīnija: Kungs, mūsu Radītājs, ir mūsu Dievs, bet mēs esam Viņa tauta.

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina pielūgt Kungu, kas ir mūsu Tēvs, kas sargā un rūpējas par savu ticīgo tautas saimi.

Parastā liturģiskā laika 6.svētdiena, Psaltērija VI nedēļa

Vadlīnija: Kungs, Tu esi mans stiprums un patvērums, aizsardzības klints un cietoksnis.

Ievads: Šīsdienas liturģija aicina dzīvot pēc Kunga baušļiem, lai Kungam patiktu mūsos dzīvot.

Vadlīnija: Kungs, Tu esi godības Karalis, Tava labā roka ir taisnības pilna.

Ievads: Šodien mēs svinam Kunga prezentācijas svētnīcā svētkus. Šodien mums tiek atgādināta Dieva apredzības apslēptā darbība. Mierīgi ienāk šie iecerēti notikumi, un vienlaicīgi Kunga apmeklējumi paliek noslēpumaini un negaidīti. Šīsdienas liturģija mūs aicina attīrīt sirdī, lai mēs nonāktu Debesīs.