4. svētdiena Gavēņa laikā, Psaltērija IV nedēļa

Vadlīnija: Kungs atspirdzina manu dvēseli un ved mani pa taisnības ceļiem Sava Vārda dēļ.

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atdzīvināt mūsu ticību un patieso dievbijību, lai patiesi sagatavoties Lieldienas svētkiem.

2. svētdiena Gavēņa laikā, Psaltērija II nedēļa

Vadlīnija: Kungs, neapslēp no manis savu vaigu un neatstum savu kalpu dusmās. (Ps 27, 9)

Ievads: Šīsdienas liturģija aicina meklēt Dieva Vaigu un paļauties uz Kungu, jo Viņš ir mūsu palīdzība un aizstāvis.

Vadlīnija: Lūk, Es nāku pildīt Tavu gribu! (Ebr 10,7)

Ievads: Šodien mēs svinam Kunga Pasludināšanas svētkus un liturģija mūs aicina pildīt Dieva gribu savā dzīvē.

1. svētdiena Gavēņa laikā, Psaltērija I nedēļa

Vadlīnija: Radi manī, ak, Dievs, šķīstu sirdi un atjauno manī pastāvīgu garu! (Ps 51,12)

Ievads: Šīs dienas liturģija aicina viens otram piedot apvainojumus, salabot ar radiniekiem un kaimiņiem, lai cienīgi uzsākt Lielo Gavēni un saņemt Dieva piedošanu.

3. svētdiena Gavēņa laikā, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Pievērsies man un esi man žēlīgs, jo es esmu vientulis un lielās bēdās. (Ps 25, 16)

Ievads: Šodien liturģija mūs aicina pazemīgi atzīties grēkos, kas apgrūtina mūsu sirdsapziņu, un tad Dievs atbalstīs mūs ar Savu mūžīgo Žēlsirdību.

Vadlīnija: Apžēlojies par mani, ak, Dievs, Savā žēlastībā, izdzēs manus pārkāpumus Savā lielajā apžēlošanā! (Ps 51,3)

Ievads: Šodien sākas Lielais Gavēnis, grēku nožēlošanas un iekšējās atjaunošanās periods, un šīs dienas liturģija mūs mudina iekšēji attīrīties, aicina uzsākt grēku nožēlas ceļu, lai varētu uzvarēt ļauna kārdinājumu un sākt jaunu dzīvi.

Vadlīnija: Lūk, nama turētājs, uzticamais un saprātīgais, kuru Kungs iecēla pār savu saimi. (Sal. Lk 12, 42)

Ievads: Šodien svinam sv. Jāzepa svētkus, kas bija Vissvētākās Jaunavas Marijas līgavainis, Jēzu Kristu audzinātājs un aizbildnis. Svēto Jāzepu godina kā jaunavu sargātāju, ģimeņu aizbildni un visas Baznīcas — Kristus Mistiskās Miesas — aizstāvi. Šīsdienas liturģija mūs aicina lūgties, lai visa pasaule sāktu ticēt Jēzum.

Parastā liturģiskā laika 8. svētdiena, Psaltērija VIII nedēļa

Paļāvības Dievmātes Bezvainīgās Sirds svētki

Vadlīnija: Kungs izglāba mani, jo mani mīlēja.

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina cerēt uz Dievu, jo no Viņa nāk mūsu pestīšana, un Viņam izliet savu sirdi.