Parastā liturģiskā laika 18. svētdiena, Psaltērija XVIII nedēļa

Vadlīnija: Tas Kungs ir atbalsts visiem, kas krīt, un padara atkal taisnus visu nomākto stāvus.(Ps145, 14)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina meklēt Dieva Valstību un ka Dievs nekad neatstās mūs šajos meklējumos.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi īsta Mīlestība, apžēlojies par mums.
Kristu, kas esi apustuļu vadonis, apžēlojies par mums.
Kungs, kas piepildi pasauli, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jes 55, 1-3)

Pirmajā lasījumā pravietis Jesaja runa par to, ka Debesu Valstībā, viss, kas būs nepieciešamai cilvēkam dzīvošanai, saņems pa velti. Un runa nav tikai par neparastiem zemes augļiem. Reliģiozie cilvēki tajā laikā uzskatīja, lai ieietu Debesu Valstība, to jānopelna. Bet Jesaja saka citu: Valstība tiks dota pa velti tiem, kas to meklē, viņš rādīja katram ceļu Valstībā, kas šo Valstību meklēja. Ar zeltu un sudrabu var samaksāt zemes dzīvi un zemes labumus; par dzīvi Valstībā cilvēkam samaksāt nav ar ko, zemes nauda tur neder, pat ja tā ir reliģiozo sasniegumu un nopelnu valūta.

Psalms 145 (144)

II lasījums (Rom 8, 35. 37-39)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels saka mums, ka Kungs nekādā gadījumā neatstās mūs. Dieva mīlestība ir tik liela un stipra, ka nekas ne uz zemes, ne debesīs, ne apkārt cilvēkam, ne cilvēka iekšējā dzīvē, nevarēs to uzvarēt. Šie vārdi spēj pacelt cilvēku no izmisuma dziļumiem un dot viņam spēku iet tālāk.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (14, 13-21)

Šodien mēs redzam, ka Kungs izpilda Savus Gana pienākumus pret saviem mācekļiem. Dažreiz Viņa dzīves apstākļi sastādās tā, lai pabarotu mācekļus un izglābt viņus no nāves, Viņam jādara brīnumus. Jēzus nekad neizmantoja Savu dievišķo varu par dabu, lai ievilinātu tautu ar „ zīmēm”. Turklāt Viņa palīdzības un rūpju brīnumjaukums kalpo par ticības stiprinājumu mācekļos – Viņa Evaņģēlija nākamiem sludinātājiem.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Mans prāts pieder Tev, Kungs! Visas manas lūgšanas ir vērstas pie Tevis, bet ne visas domas par Tevi, bet ne visi vārdi par Tevi – piedod man!

Visas manas vēlēšanas par Tevi, mana izvēle – Tu, Kungs, vēlos kalpot tikai Tev un atteicos no mūsu ienaidnieka – pasaules. Nododos Tavai Gribai, bet bieži rīkojos pēc savas mazdūšības, piedod man!

Visas manas jūtas – mana mīlestība pret Tevi, mans prieks Tevī, bet mana mīlestība un skumjas pēc Tevis ir nelielas manī, piedod mani!

Mana dvēsele pieder Tev, Kungs, viņa ir tava! Nedod tai atslābt!

Mans gars ir Tavs Kungs, un par Tavu es vēlos būt mūžīgi mūžam!

Mises noslēgums un vadlīnija

Nesiet savās sirdīs mieru un paļaujieties tikai uz Dievu!