Parastā liturģiskā laika 21.svētdiena, Psaltērija XXI nedēļa

Vadlīnija: Tu uzturi manu dzīvību; Tu izstiep Savu roku pret manu ienaidnieku dusmām, un Tava labā roka man palīdz un palīdzēs. (Ps 138, 7)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina mīlēt Dieva baušļus un vēlēties Dieva solījumus.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tu esi pār Savu vārdu paaugstinājis Savus apsolījumus, apžēlojies par mums.
Kristu, Tu atpestīji mūs no mūžīgās nāves, apžēlojies par mums.
Kungs, Vienkāršības un šķīstības Gars, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jes 22, 19-23)

Pirmajā lasījumā pravietis Jesaja pravieto par nākamo Jeruzalemes valdnieku, kas būs par tēvu visiem pilsētas iedzīvotājiem, un rokās viņam būs vara par visu pasauli.

Psalms 138 (137)

II lasījums (Rom 11, 33-36)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvels pārdomā par Dievu, par Viņa gudrības dziļumu un bagātību. Kas bija Dieva padomdevējs? Kas izpratis Viņa prātu?

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 16, 13-20)

Par ko cilvēki uzskata Jēzu? Šis jautājums līdz šim stāv katra cilvēka priekšā, un dažādas ir atbildes. Viņš jautā mācekļu viedokli, un šis jautājums tiek uzdots arī mums. Šis jautājums liek mūs izvēlēties. No tā, kas man ir Kristus, ir atkarīgs, kā es dzīvošu. Tāpēc Pētera atzīšana kļuva ne tikai par viņu personisko Jēzus Kristus atzīšanu kā Dieva Dēlu. Ar viņa muti Kristu atzina arī visi apustuļi, pie tā pievienojas visu laiku un tautu mācekļi. Ne miesa un ne asins atklāja to Pēterim, tas nozīmē, ka ne cilvēciskas pārdomas un tradīcijas, bet Debesu Tēvs.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Godinu Tevi, Kungs! Tu dāvāji man tik daudz žēlastības, ka mana sirds kā zivs, kas peld jūrā, peld priekā un svinībās. Un šīs prieks, un šīs svinības dod apziņu, ka Tu esi. Kur es neietu, lai eju ar prieku, kur es nebūtu, lai esmu priecīgs. Un tas ir iespējams tikai tāpēc, Kungs, kas es pilnībā esmu Tevī, un Tu – viss mans prieks un laime! Kungs, mūžīgais gods un slava Tev, - taisnīgo cerība un grēcinieku pestīšana! Kungs, atver manu sirdi, atver manas acis, lai es godātu Tevi, - mans Dievs! (Reimonds Lills)

Mises noslēgums un vadlīnija

Mīliet Dieva baušļus un Viņa likumus, rūpējieties par nabagiem un lūdzaties par mirušajiem.