Vadlīnija: Tu esi ap mani, un Tev ir zināmi visi mani ceļi, Tu turi Savu roku par mani. (Ps 139, 3-5)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina līksmot un priecāties, jo Kristus ir augšāmcēlies, kā arī atjaunoties Svētajā Garā un atdzimt mūžīgās dzīves gaismā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Tava žēlastības paliek mūžīgi, apžēlojies par mums.
Kristu, mūsu Pashā jērs, kas ir par mums upurēts, apžēlojies par mums.
Kungs, kas uztur mūsu dvēseles, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 10, 34a. 37-43)

Pirmajā lasījumā apustulis Pēteris stāsta mums par Jēzu, ka viņi bija liecinieki visām, ko darīja Kristus. Ka Kristus ienaidnieki viņu nonāvēja, bet trešajā dienā Viņš augšāmcēlies un parādījās ne visiem, bet tiem, kas bija Viņa izredzētie liecinieki. Jēzu pasludināja, ka katrs, kas tic Viņam, Viņa Vārdā dabūs grēku piedošanu.

Psalms 118 (117)

II lasījums (Kol 3, 1-4; 1 Kor 5, 6b-8)

Svētais Pāvils mūs aicina attīrīties no grēkiem un tiekties pēc tā, kas ir augšā, arī savas domas vērst uz augšu, krāt mantu debesīs, nevis uz zemes, jo mūsu dzīve ir apslēpta Dievā, un kad atspīdēs Kristus, mēs līdz ar Viņu atspīdēsim.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jn 20, 1-9)

Svētais Jānis apraksta šeit, ka viņš kopā ar Pēteri apmeklēja Kristus kapu un neatrada tur Viņa ķermeni. Ka Pēteris no sākuma neiegāja kapā, tikai noliecās un redzēja tur autus. Pēc kāda laikā viņš iegāja, bet tā arī nesaprata, kas notika ar Kristus ķermeni. Tad arī Jānis iegāja kapā un ieraudzīja to pašu, ticēja, ka Kristus augšāmcēlies. Viņš saprata, ka neviens nevarēja nozagt ķermeni, jo laupītājiem nebūtu laika noņemt autus un vēl tos satīt.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, iemāci mani dzīvot ar atjaunotu dzīvi. Dzīvi, kuru nes Tavas augšāmcelšanās.
Iemāci mani no jauna domāt – ar cerības domām, ar patiesības un labsirdības domām.
Māci mani no jauna rīkoties – ar jauno ticību Tev un ar jauno ticību sev. Ar jauno dedzību. Ar jauno pārliecību, ka mana dzīve kopā ar Tevi atnesīs labus augļus.
Māci mani no jauna just – Tavu klātbūtni, cilvēku klātbūtni. Sajust to, ko nevar ieraudzīt, sadzirdēt, pataustīt. Sajust to, ko vēlies Tu, un sajust to, no kā slāpst mana tuvākā sirds.
Māci mani ar atjaunotu prieku un neatlaidību dzīvot ar jauno dzīvi, kuru nes man tava Augšāmcelšanās. Lai ar atjaunotu redzi es redzu Debesu patiesības virs zemes. Lai mana sirds kļūst jauna un iemācīsies dziedāt Savam Dievam jaunu dziesmu, kas uzvarēja pasauli.

Mises noslēgums un vadlīnija

Pasakiet paldies Jēzum par Viņa dzīvi, ciešanām, nāvi un Augšāmcelšanos!