3. Lieldienu svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Tu esi taisnīgs Dievs un taisnīga ir Tava tiesa. Ne tiesa cilvēkus pēc savas stingrības, bet pēc žēlastības.

Ievads: Šīsdienas liturģija aicina pielūgt Kungu, mūsu Radītāju un lūgt Dievu, lai viņš palīdzētu iegūt ticīgiem Kristu patieso brīvību un mūžīgo mantojumu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mūsu Radītājs, apžēlojies par mums.
Kristu, Pasaules Pestītājs, apžēlojies par mums.
Kungs, Miera Avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Ap 3, 13-15.17-19)

Pirmajā lasījumā tiek runāts par to, cik liela ir Dieva žēlsirdība. Viņa tauta ir nodevusi vienīgo Dieva Dēlu nāvei, taču Dievs ir tik žēlsirdīgs, ka pieņem cilvēkus, ja tikai viņi nožēlo savus grēkus un atgriežas pie Kunga Dieva. Tātad cilvēki caur šo lasījumu ir aicināti aizdomāties par savu dzīvi un nožēlot grēkus.

Psalms 4

II lasījums (1 Jņ 2, 1-5a)

Otrajā lasījumā tiek runāts par to, cik svarīgi pildīt Dieva baušļus. Kungs Jēzus Kristus ir miris, lai atpestītu mums. Un mēs varam pierādīt, ka esam Viņu atzinuši, ja pildām Viņa baušļus, jo tikai mūsu darbi var liecināt par to, ka mēs gribam būt kopā ar Dievu.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkas (Lk 24, 35-48)

Šajā fragmentā tiek runāts par to, cik svarīga ir ticība cilvēka dzīvē. Kad Kungs Jēzus pēs Savas augšāmcelšanās parādījās apustuļiem, viņi izbijās. Un Kungs Jēzus teica: „Un kāpēc tādas šaubas ceļas jūsu sirdīs?” Grūtajos brīžos mums arī nedrīkst baidīties, bet rīkoties, vadoties pēc ticības.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, dāvā man spēku gaidīt Tevi klusumā un pacietībā. Dāvā pazemību, kurā tikai dzimst miers, un atbrīvo mani no lepnuma, vissmagākā nasta. Piepildi manu sirdi un dvēseli ar mīlestības vienkāršību.

Lai visu manu dzīvi aizņem vien vienīga doma un vēlēšanās – mīlēt. Lai varu es mīlēt ne nopelnu dēļ, ne pilnības dēļ, ne tikumu dēļ, ne svētuma dēļ, bet tikai Tevis dēļ!

Jo tikai ir viens, kas spēj piepildīt mīlestību un samaksāt par viņu, - Tu pats.

(Tomass Mertons)

Mises noslēgums un vadlīnija

Klausieties Dieva balsi savā sirdī un pildiet Viņa gribu!