Vadlīnija: Pasaulē bija cilvēks, kas atdeva visu Jēzus dēļ evaņģēlist Marks. Vai mēs varam to katrs izdarīt ar savu dzīvi. Lai Dievs apgaismo un parāda, kā to labāk izdarīt!

Ievads: Svēto Marku godina kā Aleksandrijas Baznīcas dibinātāju. Ir zināms, ka viņš bija Aleksandrijas bīskaps un turpat arī mira mocekļa nāvē 68. gadā. Svētā Marka relikvijas atrodas viņa godam celtajā bazilikā Venēcijā.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mans Patvērums, apžēlojies par mums.
Kristu, mans Glābējs, apžēlojies par mums.
Kungs, mana Veldze, apžēlojies par mums.

I lasījums (1 Pēt 5, 5b-14)

Dievs gādā par visiem cilvēkiem. Ticībā jāturas stipri, lai ļaunais nevarētu mūs kārdināt.

Psalms 89

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (Mt 16, 15-20)

Šajā fragmentā notiek dialogs starp Jēzu un mācekļiem. Pēteris ir tā klints, uz ko Dievs grib celt Savu kinti un to elles rēgi neuzvarēs. Turēties stipri uz šīs klints ir katra cilvēka aicinājums, jo tā ir droša vieta, kuru Dievs ir mums pagādājis, lai droši stāvētu dzīvē kopā ar Jēzu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kristu, uzklausi mūsu lūgumu: iemāci mūs sludināt Tavas Augšāmcēlšanās – to sludināt savā sirdī, to sludināt savam kritiskajam pratam, to sludināt šai pasaulei, kura ir bojāta ar neticību. Dod pazīt ceļus, kas ved pie Tevis. Dod saprast Tevi pašu, ka Tu ej blakus mums. Palīdzi dzirdēt Tevi, kad brālis vai māsa, iedvesmoti ar Tevi, sāks runāt ar mums. Tu vari sūtīt pie mums cilvēkus, svešos, un pat tādus, kurus mēs uzskatām par ienaidniekiem... Kungs, dari mūs par modriem un pazemīgiem!

Lai atklājas Tavs spēks, Kungs, ka Tavas Augšāmcēlšanās uzvara svarīga, nekā mūsu dzīve šajā zemē. Lai spīd Tavas Augšāmcēlšanās, kas cilvēkiem atvēra ceļu caur nāvi uz mūžīgo dzīvi.

Mises noslēgums un vadlīnija

Lūgsimies, lai visi kas dzīvo un dzīvos šajā pasaulē tiektos uz svētumu jebkurā dzīves brīdī.