Parastā liturģiskā laika 15. svētdiena, Psaltērija XV nedēļa

Vadlīnija: Es klausīšos, ko Dievs Tas Kungs runā, jo Viņš sola mieru un svētību Savai tautai un Saviem svētajiem, ja vien tie tikai atkal nekrīt neprātībā! (Ps 85,9)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina kļūt par īstiem kristiešiem, kuri atsākas no ļaunuma, klausa Dievu un izpilda Viņa gribu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas izvēlies Sev praviešus, apžēlojies par mums.
Kristu, kas aicini sekot Tev, apžēlojies par mums.
Kungs, kas aicini mūs būt stipriem ticībā, apžēlojies par mums.

I lasījums (Am 7, 12-15)

Pirmajā lasījumā mēs lasām, ka Kungs ganu Amosu izvēlas par pravieti, lai tas ietu sludināt visus Kunga vārdus. Ja Dievs mūs izvēlās, tad pazemīgi jāizpilda Viņa gribu.

Psalms 85

II lasījums (Ef 1, 3-14)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvils saka, ka Kungs ir dāvājis mums Savu žēlastību un tā ir saistīta ar gudrību un saprašanu. Katram Viņš dod pilnību un lūdz no mums tikai vienu – to pieņemt un izmantot Viņa godības labā.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 6, 7-13)

Kad kalpo Kungam, ne vienmēr ir sagaidāms panākums – gods un atzīšana. Kristus baušļu izpildīšana var novest pie tā, ka cilvēki mūs noraidīs. Tāpēc, sekojot Kristum, vienmēr sev jājautā: vai es esmu gatavs būt noraidīts Kristus dēļ?

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzus Kristus, Dieva Dēls, kas parādīja mums Debesu Tēvu. Mēs gribam būt Tavi mācekļi. Tu apsolīji dāvāt mūsu dvēselēm mieru. Bet Tu negribi nevīžīgus vergus. Dod mums spēku stāvēt sardzē un būt modriem. Mēs vēlāmies būt uzticīgi Tev un tikai Tev. Iemāci mūs visu darīt Tava priekšā. Dari mūs par Taviem bērniem. Dāvā mūs spēku izpildīt Tavu gribu un Tavu derību. Iemāci mūs darīt tikai labu. Palīdzi mums atbrīvoties no grēkiem, no veciem pieradumiem, no gara vājībām, no visa, kas mums traucē piepildīties ar Tevi. Atbrīvo mūsu sirdi un atjauno mūs!

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies vēstīt par Dieva žēlastību, kurš palīdz mums pārvarēt visas grūtības un atjauno mūsu dzīvi.