Parastā liturģiskā laika 17. svētdiena, Psaltērija XVII nedēļa.

Vadlīnija: Tas Kungs ir labsirdīgs pret visiem, un Viņa žēlastība aptver visus Viņa radījumus! (Ps 145, 9)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina rūpēties par cilvēkiem, kas atrodas mums blakus, nekritizēt un neaprunāt, pieņemt tādu, kādu viņu radīja Dievs.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, kas esi tuvu visiem, kas Tevi piesauc, apžēlojies par mums.
Kristu, kas visus mīl, apžēlojies par mums.
Kungs, kas esi svēts visos Savos darbos, apžēlojies par mums.

I lasījums (2 Ķēn 4, 42-44)

Pirmajā lasījumā mēs lasām par Elīsa brīnumu – rūpējās par cilvēka ēdienu. Viņš palīdz parastiem cilvēkiem. Šīs notikums atgādina Evaņģēlija brīnumus, bet Elīss negrib atstāt dramatisku iespaidu uz šī notikuma lieciniekiem, viņš tikai rūpējās par tiem, kas viņam ir blakus.

Psalms 145

II lasījums (Ef 4, 1-6)

Otrajā lasījumā apustulis Pāvils mūs lūdz dzīvot cienīgi kā īstie Kristus mācekļi. Ko nozīmē dzīvot cienīgi kā kristieši? Saglabāt vienotību. Pāvels mums paskaidro, ka vienotība ir pazemībā, lēnprātība un pacietībā, mīlestības iecietībā viens pret otru. Citiem vārdiem sakot, ar mīlestību pieņemt citu, neskatoties, ka viņš ir savādāks.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Jānis (Jņ 6, 1-15)

Šajā fragmentā mēs redzam, cik Kungs ir žēlsirdīgs. Viņš rūpējas par cilvēkiem, kas seko Viņam, lai redzētu vēl brīnumus un lai klausītos, ko Viņš teiks. Mēs redzam, ja Kungs tik rūpējas par viņiem, tad Viņš tāpat ir atklāts mūsu vajadzībām, kad mēs prasām no Viņa palīdzību.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Visspēcīgais Dievs, - mūsu palīdzība grūtībās, spēks vājumos, mierinājums bēdās, skaidrība šaubās, - saglabā un stiprini Savu bērnu ticību! Iemāci mūs nepiesaistīties nebūtiskajām lietām, iemāci nebūt atkarīgiem no šīs pasaules notikumu spēlēm. Kungs, apvieno savu ticīgo tautu, dāvā viņiem augt un kļūt spēcīgiem grūtībās, iemāci pieņemt viens otru. Iemāci caur visu meklēt to cilvēka vērtību, kuru Tu viņā ieliki, pieņemt, ka katrs no mums ir Tavu svētību un žēlastību lāde, kas tiks atvērta Tava noteiktā laikā un tā atklās visas noslēptas vērtības. Tāpēc atņem no mums jebkuras vēlēšanās sodīt un vērtēt katra cilvēka vērtības, bet pieņemt viņu tādu, kāds viņš esot Tavas acīs, - par cienīgo Tavas bezgalīgas mīlestības.

Mises noslēgums un vadlīnija

Esi pacietīgs pret citiem, uz viņu rupjībām atbild ar labo vārdu un smaidu!