Parastā liturģiskā laika 28. svētdiena, Psaltērija XXVIII nedēļa

Vadlīnija: Atgriezies, Kungs, atkal pie mums! Apžēlojies par Saviem kalpiem! Piešķir mums rītos agri pilnā mērā Savu žēlastību, lai mēs gavilējam un priecājamies visu mūžu! (Ps 90, 13-14)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina vienmēr darīt labus darbus, jo caur tiem Dievs mums dāvā Savu žēlastību.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mans Radītājs, apžēlojies par mums.
Kristu, Dzīvais Vārds, apžēlojies par mums.
Kungs, dzīvības avots, apžēlojies par mums.

I lasījums (Sal gudr 7, 7-11)

Tā kā cilvēka dzīve ir diezgan bezpalīdzīga, Salamans Dievam prasīja gudrību un kad to saņēma, novērtēja to augstāk pār visām zemes dāvanām: bagātība, vara, veselība, skaistums, saules gaisma u.c. Kopā ar gudrību viņš saņem un tā bagātības, no kurām viņš atteicas. Tas priecājas viņu, jo gudrība mācīja viņu tos pareizi izmantot.

Psalms 90

II lasījums (Ebr 4, 12-13)

Ir kaut kāds svarīgais moments mums Bībeles Atklāsmē: Dievs, ideālais un nesasniedzamais, - runa. Viņš saka – un tiek radīta Pasaule. Viņš saka – un paradās dzīvība, Viņš saka – un tiek radīts cilvēks, tas, ar ko Dievs veido dialogu. Mēs redzam, ka Dieva Vārds ir ne tikai vārds, bet arī darbība. Viņa Vārdam ir vēl viena īpašība, kas piemīt tikai dzīvam sarunas biedram: katru reizi, kad mēs runājam ar Viņu, mēs dzirdām kaut ko jauno! Vārds iziet no dzīvā Dieva un nes dzīvību.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 10, 17-30)

Kad bagāts cilvēks jautā Kristum par mūžīgas dzīves iemantošanu, viņš uzdod jautājumu, kas uztrauca visus. Būtībā, gandrīz katrs, par kuriem mēs lasām Evaņģēlijā, meklē atbildi uz šo jautājumu. Kungs saka, ka jāizpilda baušļi, un tālāk piedāvā cilvēkam atdot visu, kas viņam ir. Kungs piedāvā bagātam jauneklim kļūt par savu mācekļi, piedāvā cilvēkam krusta mīlestības ceļu. Viņš aicina katru no mums un mēs saprotam, ka šis ceļš ir grūts. Bet svarīgāk ne tas, ka ceļš ir grūts, bet tas, ka tas ir ceļš. Ar Dieva palīdzību pa šo ceļu var iet un cerēt ne uz bagātību, bet uz Kungu.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Ak, mans Dievs visdāsnākais, mans Radītājs, iespīd vēl spožāk ar Savu debess gaismu, lai visas sirdis piepildītos ar prieku! Nedusmojies Kungs un nepamet mani, bet ar Savu svētuma gaismu apblāzmo manu dvēseli, jo Tava debesu gaisma – tas esi Tu pats, mans Kungs.

Mises noslēgums un vadlīnija

Esi gudrs savā dzīvē un darbībās!