Parastā liturģiskā laika 29. svētdiena, Psaltērija XXIX nedēļa

Vadlīnija: Tā Kunga acs vēro tos, kas Viņu bīstas un cer uz Viņa žēlastību, lai Viņš to dvēseles izglābtu no nāves un uzturētu viņus dzīvus bada laikā. (Ps 33, 18-19)

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina izpildīt Dieva gribu un ar tīro sirdi kalpot Viņam.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, mūsu palīgs un vairogs, apžēlojies par mums.
Kristu, mūsu dzīves paraugs, apžēlojies par mums.
Kungs, taisnīgais Dievs, apžēlojies par mums.

I lasījums (Jes 53, 10-11)

Caur pravieša skumjo dziesmu ir redzams Tā cilvēciskais Vaigs, Kas cieš par Savas tautas grēkiem, Kas ar Savām brūcēm dziedina visas pasaules tautas.

Psalms 33

II lasījums (Ebr 4, 14-16)

Katrs, kas tic, jau piesaistīts Debesu valstības mieram un attīrīts ar žēlastību. Tomēr viņam pastāv briesmas būt kārdinātam ar mazticību un patvaļību.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Marks (Mk 10, 35-45)

Vai jums ir vēlēšanās maksimāli attīstīt savu garīgumu, lai kļūtu taisnākam, lai būtu tuvāk svētiem, savā veidā ambīcijas, pārdrošā tieksme kļūt par Dievišķās gribas ierīci šajā pasaulē. Un tad mēs ar neiedomājamo enerģiju metamies uz tiem, kam ir slikti, un ar visu spēku cenšamies viņiem palīdzēt. Un, lūk, šeit mūs gaida briesmas, par ko Kungs šodien runā. Darīt Dieva darbus var tikai tas, kam ir lemts.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, mana mīlestība, paņem visu, kas man ir, visu, kas es esmu, un dari ar mani visu, ko vēlies, jo viss, kas man ir, bez atlikuma pieder Tev. Pārveido mani par Sevi, lai manī nepaliktu vairs iespēju kaut uz brītiņu attālināties no Tevis un lai es darītu tikai to, ko mudina Tava tīra mīlestība. Āmen.

Mises noslēgums un vadlīnija

Padziļinot savu ticību, neaizmirsti arī par labiem darbiem!