Pasaules Miera dienā

Vadlīnija: Lai Kungs pievērš tev savu vaigu un lai dāvā tev mieru! (Sk. 6, 26)

Ievads: Šīsdienas Sv. Mises liturģija aicina pārdomāt Dieva klātesamību šajā pasaulē, kas izpaužas arī caur svētību izteikšanu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Bezgalīgais Dievs, apžēlojies par mums.

Kristu, svētuma paraugs, apžēlojies par mums.

Kungs, dzīves gaisma, apžēlojies par mums.

I lasījums (Sk 6, 22-27)

Pirmajā lasījumā Dievs māca mūs caur pravieti Mozu, dāsni svētīt viens otru, tādējādi pagodinot Viņu.

Psalms 67 (66)

II lasījums (Gal 4, 4-7)

Otrajā lasījumā mēs esam aicināti pārdomāt to, ka Dievs sūta pie mums Kristu tādēļ, lai atgādinātu mums, ka arī mēs esam Viņa mīļie bērni.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (2, 16-21)

Šīsdienas Evaņģēlijs vēsta mums to, kā gani bija satikuši Jēzu un stāstīja par to arī citiem. Dzirdēsim arī to, ka Jēzus vecāki bija uzticīgi Kungam un savas tautas tradīcijām. Esam aicināti pārdomāt, vai arī mēs dalāmies ar Prieka Vēsti un vai mēs vienmēr esam uzticīgi Kunga Baznīcai.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, Bezgalīgais un Visspēcīgais, Tu gribēji piedzimt no Mātes, lai iesāktu mūsu laikmetu un kļūtu par Emanuēlu – Kungs ir ar mums. Tu sadalīji mūsu laiku uz dienām, mēnešiem un gadiem, lai mēs varētu šodien no jauna un labāk sāktu jauno gadu. Dāvā mums un visiem cilvēkiem mierīgus un laimīgus gadus. Izdari tā, lai mēs izmantotu katru mirkli un iemantotu prieku, kas būs bezgalīgs. Lai kopā ar Tavu Dzimšanu sāksies jaunais rīts un viss būs jauns un svēts.

Mises noslēgums un vadlīnija

Sludināsim Prieka vēsti visur, kur mēs esam! Pagodināsim Dievu, dāsni dalot Dieva svētības!