Kunga parādīšanās svētki, Triju ķēniņu jeb Zvaigznes diena, lieli svētki

Vadlīnija: Kur ir jaundzimušais Karalis? (Mt 2,2)

Ievads: Šīsdienas sv. Misē pārdomāsim Jēzus atnākšanu šajā pasaulē un dažādu cilvēku attieksmi pret šo notikumu.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, zvaigžņu Radītājs, apžēlojies par mums.

Kristu, Dievišķais Bērniņ, apžēlojies par mums.

Kungs, gudrības Gars, apžēlojies par mums.

I lasījums (Is 60, 1-6)

Pirmajā lasījumā dzirdēsim pravietojumu par Kristus atnākšanu šajā pasaulē, kas būs pavērsiens no tumsas uz gaismu.

Psalms 72 (71)

II lasījums (Ef 3, 2-3a.5-6)

Otrajā lasījumā dzirdēsim par Sv. Gara darbību – tieši Viņš mums vēsta, ka mēs visi esam līdzmantinieki Dieva Valstībā – gan tie, kas ir dzimuši pirms Pestītāja atnākšanas, gan tie, kas dzīvo tagad.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Matejs (2, 1-12)

“Šis īsais stāsts ir it kā parasts notikums, Bērniņa piedzimšana, bet Tā godā debesīs parādās neparasta zvaigzne, un šī zvaigzne atved trīs ķēniņus uz Betlēmi. Un lūk – trīs vecie vīri, noliecas Bērniņa priekšā, trīs pagani – Jūdejas ķēniņa priekšā, trīs gudrie vīri – Tā priekšā, pār Kuru klājās un sargā Tā Kunga Gars, gudrības un saprāta gars (Jes 11, 2). Visa cilvēciskā gudrība, visas cilvēciskās zināšanas spēj tikai atvest mūs pie Dieva pēc patiesām zināšanām un pateikt priekšā mums, kādas dāvanas mēs varam atnest sev līdzi.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Jēzu, mana mīlestība, paņem visu, kas man ir, visu, kas es esmu, un rīkojies ar mani pēc Savas labvēlības, jo viss, kas man ir, bez palikuma pieder Tev. Pārveido mani, lai manī vairs nepaliktu spējas kaut uz brīdi attālināties no Tevis un lai es nevarētu neko izdarīt, kas attālinātu no Tavas tīras mīlestības.

Mises noslēgums un vadlīnija

Aizmirsīsim savu lepnību un, vadoties pēc austrumu ķēniņu piemēra, nolieksim ceļus Kunga priekšā un ļausim Viņam darboties mūsu ikdienas dzīvē.