KUNGA JĒZUS KRISTUS KRISTĪŠANAS SVĒTKI, lieli svētki

Vadlīnija: Un lūk, virs Viņa atvērās debesis (Mt. 3, 16)

Ievads: Šodien mēs esam aicināti īpaši pārdomāt Jēzus un arī mūsu Kristības – kāda loma un spēks ir Kristībām mūsu dzīvē.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, apžēlojies par mums mūsu vājībā!

Kristu, apžēlojies par mums mūsu egoismā!

Kungs, apžēlojies par mums mūsu patmīlībā!

I lasījums (Is 42, 1-4.6-7)

Pirmajā lasījumā dzirdēsim par to, ka Dieva sūtītais darbojas Sv. Gara vadīts; viņš nekad nekliedz par patiesību, paliek kluss un maigs, tajā pat laikā esot dedzīgs, tādējādi atklājot patiesību pat tiem, kas, mūsuprāt, var būt absolūti vienaldzīgi un nespējīgi šo patiesību uztvert.

Psalms 29 (28)

II lasījums (Apd 10, 34-38)

Otrajā lasījumā pārdomāsim to, ka Dievs ir pārāks par nacionalitātēm un Valstīm. Viņš ir atnācis visu dēļ, lai visi viņā kļūtu viens un iemanto mūžīgo dzīvi.

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (3, 15-16.21-22)

Šajā fragmentā mēs lasām par Kristus kristīšanu. Kāpēc Kristum vajadzēja kristīties? Kungs Jēzu, Kuram nebija neviena grēka, kristībās kopā ar mums, grēciniekiem, izdalīja likteni un mūsu grēka sēkas. Kunga Kristīšanas notikumos pasaulei tika dota atklāsme par Dieva mīlestību, kas atdeva Savu Dēlu mūsu pestīšanas dēļ.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Slava Tev, Kungs, - Tēvs, Dēls un Svētais Gars – par to, ka tu esi Vienots! Vienota mīlestības kustība, kas spējīga tikai dāvāt un cerēt. Vienota dzīve mīlestībā, kas dāvā mums pilno brīvību un dažādas iespējas ar prieku kļūt līdzīgam Dievam. Vienota mīlestības būtība, kas skar mūs un atklāj cilvēka identitāti. Tēvs mīl katru cilvēku. Dēls iet blakus katram cilvēkam. Svētais Gars mīt viena cilvēka ar otru attiecībās un dāvā savu auglību. Tāds ir Dievs, kas radīja mūs par saviem bērniem un brāļiem uz mūžīgiem laikiem. Slava Tev, mans Dievs, gods un slava, mans Kungs, Svētā Trīsvienība!

Mises noslēgums un vadlīnija

Izvairīsimies savā ikdienas dzīvē aprunāt un nosodīt citus cilvēkus, jo mēs visi esam vienlīdzīgi Dieva acīs!