Parastā liturģiskā laika 3.svētdiena, Psaltērija III nedēļa

Vadlīnija: Kungs pasargi mūs no augstprātīgas lepnības grēkiem, lai tie nevalda pār mums.

Ievads: Šīsdienas liturģija mūs aicina atļaut Dievam vadīt mūsu dzīvi un darīt daudz labus darbus.

Grēku nožēlas brīdis

Kungs, Mans Tēvs, apžēlojies par mums.

Kristu, Mans Pestītājs, apžēlojies par mums.

Kungs, Mans patvērums, apžēlojies par mums.

I lasījums (Neh 8, 2-4A.5-6.8-10)

Tagad mums ir galvenais – saprast Vārdu, saprast to, ko runā mums Dievs šodien un tagad. Galvenais Viņā – prieks par Augšāmcelšanos, par žēlsirdību un par Mīlestību. Mēs Viņam sakām, lai pagaida, bet Viņš: nebaidieties par nezināmo, neraudiet par pagātni, neskatieties atpakaļ, vēl daudz darba jums priekšā.

Psalms 19

II lasījums (1 Kor 12, 12-30)

Baznīca Pāvilam nozīmē Paša Kristus garīgo miesu. Un katrs Baznīcas loceklis garīgā veidā ir šī vienotas Kristus miesas daļa. Un apustulis Pāvils pievērš īpašo uzmanību tam, ka katram Baznīcā ir sava vieta un savs kalpojums

Lasījums no Jēzus Kristus Evaņģēlija, ko uzrakstījis svētais Lūkass (1, 1-4. 14-21)

Kungs izdarīja Savu soli – izpildīja to, ko solīja, bet tālāk bija mūsu griba to pieņemt vai nepieņemt. Un mēs nepieņēmām, paši negribējām, bet ja būt precīzam, nebijām gatavi. Bet bija cilvēki, kas pieņēma. Tāpēc pravietojums vienalga piepildījās.

Euharistiskais dialogs pēc komūnijas

Kungs, dod man acis, redzēt Tevi, atkailināto un izsalkušo. Dod man ausis, lai dzirdēt Tavu vaidu. Dod man rokas, lai rūpētos par Tevi, slimo un cietumā. Dod man atvērto sirdi, lai pieņemtu Tevi, kam tika atņemts patvērums. Dāvā man pratu, lai celtu tiltos, un sirdi, lai sagrautu robežas. Dāvā man spēku, lai ietu; atbalstu, lai nepadotos bēdās. Dod man drosmi, lai saīsināt attālumus, stādīt ziedus un nest cerības smaidu. (tēvs Žoze Oskars Beocco)

Mises noslēgums un vadlīnija

Dosimies mājās un centīsimies katru dienu paļauties uz Dievu!