Luijs Marija Griņjons no Monforas, advokāta dēls, piedzima 1673.gadā Monforā Francijā. Viņš mācījās pie jezuītiem Rennā un vēlāk iestājās garīgajā seminārā Parīzē. 1700.gadā viņu iesvētīja par priesteri.

Luijs Marija Griņjons bija viens no tiem lielajiem sprediķotājiem, kam izdevās modināt cilvēkos reliģiskās jūtas un daudzus atgriezt. Viņš nepaguris evaņģelizēja Bretaņā, Anžū, Puatjē, Normandijā un Santonžā. Pāvests Klements XI 1706.gadā nosauca viņu par “apustulisko misionāru", dodot viņam iespēju sprediķot pat tajās vietās, kur jensenistu bīskapi izrādīja pretestību.

Griņjons nodibināja divas kongregācijas: Marijas sadraudzību vīriešiem un Gudrības meitu kongregāciju sievietēm. Viņa grāmatai par “Patiesu veltīšanos Svētajai Jaunavai" bija liela ietekme, un tā tiek lasīta joprojām.

Neraugoties uz nemitīgām vajāšanām, Griņjons nezaudēja savu entuziasmu un dedzību. Esot uz nāves gultas, viņš vienā brīdī izslējās un sāka dziedāt paša sarakstīto dziesmu, ko bija dziedājis savās misijās:

Ejam, mani labie draugi,
Dodamies uz paradīzi.
Par visu, šeit ko varam gūt,
ir paradīze labāka.

Viņš mira 1716. gada 28. aprīlī Sanlorānā (Saint-Laurent-sur-Sevre).