Baznīcas un Ģimenes sargātāja

Vēsture

1717. gadā trīs makšķernieki iemeta tīklus Paraiba upē un atrada Aparesidas Dievmātes attēlu. Pēc vairākiem brīnumiem un veltīšanās, 1930. gadā Aparesidas Dievmāte tika pasludināta par Brazīlijas aizbildni, bet vēl pēc dažiem gadiem viņas godam tika uzcelta liela bazilika, kura ik gadu uzņem miljoniem svētceļnieku.

PJD viņa tiek lūgta kā Baznīcas un ģimeņu aizbildne!

Lūgšana

Dieva Māte un mana Karaliene, nemitīgi aizlūdz par manu ģimeni, kuru šodien uzticu tev! Āmen.