Jauns kareivis un ticības moceklis!

Biogrāfija

Sebastjāns izvēlējās uzticību Kristum dažādu militāro un sabiedrības apbalvojumu vietā. Šī iemesla dēļ viņu izslēdza no armijas un viņš tika nogalināts Diokleciāna vajāšanu laikā 300. gadā. Viņa dzīves galvenie aspekti ir drosme un mīlestība uz Jēzu Kristu. PJD viņu lūdz kā jaunu kareivi un ticības mocekli!

Lūgšana

Dāvā, lai caur tavu aizbildniecību spēju vairāk klausīt Dievam nekā cilvēkie, kļūstot par Kristus kareivi! Āmen.