Jauniešu draugs

Biogrāfija

Pāvests Jānis Pāvils II 1984.gadā aizsāka Pasuales Jauniešu dienu tradīciju. Viņu uzskatīja par jauniešu pāvestu, jo viņš centās veidot dialogu ar jauniešiem, aicinot viņus atrast savu vietu un misiju Banznīcā. Viņš cīnījās līdz pēdējam savas dzīves brīdim, daloties ar mums savā priekā atdodot sevi visu Kristum un Jaunavai Marijai. Viņu dēvējam par jauniešu draugu.

Lūgšana

Uzticos tavai aizbildniecībai, lai patiesi izdzīvotu draudzību ar Kristu un brāļiem! Āmen.