Kristus kontemplētāja!

Biogrāfija

Dzimusi Čīlē 1900.gadā. Jau no sešu gadu vecuma gandrīz katru dienu apmeklēja Sv. Misi. Viņas neatlaidīgā vēlme pieņemt euharistiju atklāja viņas iekšējās ilgas satikt Kristu. Daudzi uzskata, ka jau pirms iestāšanās Karmelā 17 gadu vecumā viņa dzīvojusi svētu dzīvi, tuvinot arī citas dvēseles Dievam. Viņa vienmēr apzinājās savu lūgšanu un upuru spēku, lai darītu labāku pasauli. Šodien uz viņas kapa lasām frāzi: “Mīlestība ir visstiprākā.” Lūgsim viņas aizbildniecību, lai mācītos būt Kristus kontemplētāji.

Lūgšana

Palīdzi atrast manā dvēselē vēlmi bez mitas pielūgt un slavēt Jēzu! Āmen.