Cīnītājs pret ļaunumu!

Biogrāfija

Saskaņā ar Baznīcas tradīciju, viņš ir bijis Romas impērijas kareivis Diokleciāna laikā. Kļuva par kristieti un tāpēc tika spīdzināts un viņam tika nocirsta galva. Sākot no 4.gs., viņu godināja kā Kristus mocekli. Viņš tiek atainots brīdī, kad cīnās ar pūķi, simbolizējot spēcīgu ticību un cilvēku, kurš triumfē pār ļaunumu. Viņu lūdzam kā cīnītāju pret ļaunumu!

Lūgšana

Palīdzi ar savu piemēru būt stipriem ticībā un drosmīgi stāties pretī ļaunumam, ticot uzvarai. Āmen.