Evaņģēlija vērtību sargātāja!

Biogrāfija

Dzimusi 1919.gadā, bet 12 gadu vecumā tika nogalināta, aizstāvot savu jaunavību. Viņas vārds un piemērs drīz vien izplatījās un daudziem kļuva zināms. Viņa veidoja un rūpējās par savām attiecībām ar Dievu un tuvāko. Viņu lūdzam kā Evaņģēlija vērtību sargātāju.

Lūgšana

Palīdzi, lai ar tavu aizbildniecību savā dzīves ceļā ar prieku sargāju Evaņģēlija vērtības. Āmen.